در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

دانلودطرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

تعداد صفحه :19

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

 

طرح درس  هدیه آسمانی دوم

هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی

هدف کلی :

آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی

اهداف جزئی :

۱ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان

۲ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران

۳ـ پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند بداند

۴ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است .

اهداف رفتاری

۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت)

۲ـ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند (نگرش )

۳ـ سلام کردن را به عنوان یکی از آداب اسلامی بشناسد (دانش )

۴ـ کامل کردن کتاب کار

ارائه درس : (ایجاد انگیزه )

آموزگار با هماهنگی قبلی از مدیر یا ناظم می خواهد که به کلاس آمده و با آموزگار و دانش آموزان سلام و احوالپرسی کند .

مرحله اول : ( تعامل بین آموزگار و دانش آموز )

آموزگار بعد از رفتن ناظم از دانش آموزان می پرسد خانم ناظم وقتی به کلاس وارد شد چه کرد ؟

بحث از اینجا آغاز می شود و آموزگار بحث و گفت و گو در جهت موضوع درسی پیش می برد .

مرحله دوم

آموزگار برای ایجاد و تداعی خوشایند و خاطره انگیز برای سلام کردن از آن می خواهد تا با یکدیگر سلام و احوال پرسی کنند .

مرحله سوم

از دانش آموزان خواسته می شود کتاب ها را باز کرده و متن درس را گوش نمایند و نظرات خود را در مورد سلام کردن بگویند .

مرحله چهارم ( کتاب کار )

دانش آموزان هم می توانند تصاویر را با سلیقه و ذوق خود رنگ کنند و با هم فکری هم سوالات را پاسخ دهند .

ارزشیابی پایانی

۱ـ توانایی انجام فعالیت های کتاب کار

۲ـ بیان یک جمله زیبا و خوشایند در مورد سلام

۳ـ رعایت ادب و سلام کردن در برخورد با دیگران

۴ـ بیان و بکار گیری شیوه های درست سلام کردن

تکلیف منزل

خلق یک اثر هنری یا شیوه های مناسب و نو در نحوه ی برخورد با دیگران و احترام گذاشتن به افراد .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .

درک مفاهیم

کسب

مهارت ها

بکارگیری

مفاهیم

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بیان کنید .

 

 

 

 

۲ـ اول سلام گفتن را ارزشمند بداند

 

 

 

 

۳ـ زمان سلام کردن را در هر موقعیت بداند

 

 

 

 

 

 

قیمت این فایل 5000تومان می باشد

خرید آنلاین

طرح درس هديه هاي آسماني مقطع دوم تا پنجم ابتدايي  

طرح درس هديه های آسماني مقطع دوم تا پنجم ابتدايي


طرح درس هديه های آسماني مقطع دوم تا پنجم ابتدايي 21 صفحه با فرمت ورد   هديه آسماني کلاس دوم ابتدايي

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (گل صد برگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (گل صد برگ) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (گل صد برگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (گل صد برگ) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هديه آسماني پايه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه تمام درسهای هديه آسماني پايه دوم ابتدايي تعداد صفحه :19با فرمت ورد و ق

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه تمام درسهای هديه آسماني پايه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه تمام درسهای هديه آسماني پايه دوم ابتدايي تعداد صفحه :19با فرمت ورد و ق

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه هديه های او هديه آسماني پايه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه هديه های او هديه آسماني پايه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ورد و

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه هديه های او هديه آسماني پايه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه هديه های او هديه آسماني پايه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ورد و

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (کوچک های بزرگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (کوچک های بزرگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (کوچک های بزرگ)تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قاب

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (تنها او)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (تنها او)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (تنها او) تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسم

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (تنها او)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (تنها او)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسماني پايه پنجم (تنها او) تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسم

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1