در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

تعداد صفحه :5

با فرمت ورد و قابل ویرایش

قسمتی  ازنمونه :

طرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی

 

بسمه تعالی

سناریوی آموزشی با رویکرد یاددهی یادگیری

کتاب : ریاضی                          مقطع : ابتدایی                 کلاس : دوم عنوان :درک مفهوم واحد طول

روش تدریس : دست یابی به مفهوم   زمان تدریس : ۵ ۲ دقیقه تاریخ :              آموزشگاه :

هدف کلی :

آشنایی با واحد اندازه گیری طول اهداف  جزئی :

۱)  -  آشنایی با لزوم اندازه گیری ( دانش )

۲) -   آشنایی با محیط اطراف خود  ( شناخت)

۳)-    آموزش مهارت خط راست کشیدن ( مهارت )

۴)   - آموزش مهارت اندازه گیری ( مهارت )

۵)  -  آموزش مها رت ساختن نوار مدرج ( کار با قیچی ، ومقوا )  ( مهارت )

۶)  -  آشنایی با مفهوم سانتی متر ( دانش )

اهداف رفتاری :

۱)    دانش آموز بتواند در کلاس درس ودر حضور معلم چند خط راست بکشد .

۲)    دانش آموز بتواند در کلاس با یک نوار مدرج خود ساخته یک خط را اندازه بگیرد .

۳)    دانش آموز بتواند با خط کش در حضور دیگران خط راستی را اندازه گیری  کند .

۴)    دانش آموز بتواند برای حل مشگل   زهره  در داستان صفحه ۶ ۸ راه کار ارائه دهد

 

 

قیمت این فایل 2500تومان می باشد

خرید آنلاین

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس واحد طول رياضي دوم ابتدايي


دانلودطرح درس واحد طول رياضي دوم ابتدايي تعداد صفحه :5با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه : طرح درس واحد طو

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس واحد طول ریاضی دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس واحد طول رياضي دوم ابتدايي


دانلودطرح درس واحد طول رياضي دوم ابتدايي تعداد صفحه :5با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه : طرح درس واحد طو

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه مفهوم کسر ریاضی پایه سوم  

دانلودطرح درس روزانه مفهوم کسر رياضي پایه سوم


دانلودطرح درس روزانه مفهوم کسر رياضي پایه سوم تعداد صفحه :4با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه : &nbs

ادامه مطلب  

دانلودطرح جابر با موضوع ماده چیست  

دانلودطرح جابر با موضوع ماده چیست


دانلودطرح جابر با موضوع ماده چیستبا فرمت ورد وقابل ویرایش فرمت فایل ورد و قابل ویرایش  شرح مختصر فایلاین مجموعه شامل:

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدايي


 دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدايي تعداد صفحه :3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنم

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدايي


 دانلودطرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدايي تعداد صفحه :3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنم

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قا

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه شادی گل ها هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قا

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ور

ادامه مطلب  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي


دانلودطرح درس روزانه کاردستی نرگس هدیه آسمانی پایه دوم ابتدايي تعداد صفحه :2با فرمت ور

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1