طرح درس سالانه بخوانیم پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بخوانیم پنجم ابتدایی


نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:3دانلود و خرید به صورت آنلاینپشتیبانی در صورت هر گونه مشکلکاملترین طرح درس سالانه بخوانیم پنجم ابتدایی ویرایش جدید

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم  

طرح درس سالانه فارسي پايه پنجم


طرح درس سالانه فارسي پايه پنجم تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:    پايه پنجمطرح سالانه فارسي ماهنام درسدرسجلسهرئوس فعالیت هامهرستایش.اولتدریس شعر+ معنی واژگان + ذکر نکات دستوری شعرتماشاخانه1اولتدریس درس+درک متندومواژه آموزی(کلمات مخالف)+تمرین روخوانی+فعالیت 1 نوشتاریسومآموزش لحن + تصویر خوانی و صندلی صمیمیتچهارمفعالیت 2 نوشتاری (درک متن)+ املا + شعر حفظیپنجمحفظ شعر+حل ن

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه فارسی پایه پنجم  

طرح درس سالانه فارسي پايه پنجم


طرح درس سالانه فارسي پايه پنجم تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:    پايه پنجمطرح سالانه فارسي    ماهنام درسدرسجلسهرئوس فعالیت هامهرستایش.اولتدریس شعر+ معنی واژگان + ذکر نکات دستوری شعرتماشاخانه1اولتدریس درس+درک متندومواژه آموزی(کلمات مخالف)+تمرین روخوانی+فعالیت 1 نوشتاریسومآموزش لحن + تصویر خوانی و صندلی صمیمیتچهارمفعالیت 2 نوشتاری (درک متن)+ املا + شعر حفظیپنجمح

ادامه مطلب  

طرح سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم  

طرح سالانه هدیه های آسمانی پايه پنجم


طرح سالانه هدیه های آسمانی پايه پنجم تعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: پايه پنجمطرح سالانه هدیه های آسمانی ماهدرسجلسهصفحهرئوس فعالیت هامهراولدسته گلی از آسماناول8-6تدریس درس+ برایم بگودوم11-9بررسیکنید+تدبر کنیم+ایستگاه تفکر+ بگرد و پیدا کنسوم11-6بررسی با خانواده+ارزشیابی نهاییدومتنها اواول14-12تدریس درس+تدبر کنیمدوم16-15ایستگاه خلاقیت+ببین و بگو +بگرد و پیدا کن

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه بنویسیم پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بنویسیم پنجم ابتدایی


نوع فایل:ورد قابل ویرایشتعداد صفحه:3دانلود و خرید به صورت آنلاینکاملترین و جامع ترین طرح درس سالانه بنویسیم پنجم ابتدایی (ویرایش جدید)

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم  

طرح درس سالانه علوم پايه پنجم


طرح درس سالانه علوم پايه پنجم  تعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: پايه پنجمطرح سالانه علوم   ماهدرسجلسهصفحهچشــــم انداز به درسمهراولزنگ علوماول3- 2آزمایش زمان فرود آمدن فرفره ها به زمین با تغییر پهنای بالدوم6- 4آزمایش تغییر بال فرفرهسوم آزمایش تغییر بال و طول فرفره باهمچهارم حل تمرین از کتاب کارپنجم ارزشیابی پایانی

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم  

طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم


طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم تعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:  پايه پنجمکتاب قرآنطرح درس سالانه قرآن درسجلسهصفحهرئوس فعالیت ها 1اول2- 1یاد آوری قواعد سال گذشته دوم4-3یادآوری نماز در قرآن + کار در کلاس(معنی لغات و عبارات) سوم6-5قرائت از روی قرآن کامل + آموزش پیام قرآنی چهارم9-7بررسی و حل تمارین انس با قرآن +تمرین و ارزیابی دوباره قواعد+ قرائت داوطلبانه آیات ص 9 + جمع ب

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه علوم پایه پنجم  

طرح درس سالانه علوم پايه پنجم


طرح درس سالانه علوم پايه پنجم  تعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: پايه پنجمطرح سالانه علوم   ماهدرسجلسهصفحهچشــــم انداز به درسمهراولزنگ علوماول3- 2آزمایش زمان فرود آمدن فرفره ها به زمین با تغییر پهنای بالدوم6- 4آزمایش تغییر بال فرفرهسوم آزمایش تغییر بال و طول فرفره باهمچهارم حل تمرین از کتاب کارپنجم ارزشیابی پایانی

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم ابتدایی


طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم تعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:  پايه پنجمکتاب قرآنطرح درس سالانه قرآن درسجلسهصفحهرئوس فعالیت ها 1اول2- 1یاد آوری قواعد سال گذشته دوم4-3یادآوری نماز در قرآن + کار در کلاس(معنی لغات و عبارات) سوم6-5قرائت از روی قرآن کامل + آموزش پیام قرآنی چهارم9-7بررسی و حل تمارین انس با قرآن +تمرین و ارزیابی دوباره قواعد+ قرائت داوطلبانه آیات ص

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پايه پنجم


طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پايه پنجم تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: پايه پنجمطرح درس سالانه اجتماعی ماهفصلدرسجلسهصفحهچشم اندازمهراولاولمن با دیگران ارتباط برقرار می کنماول5- 2گفت و گو +حریم شخصی +ارتباط غیر کلامیدوم ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش آموزان + ارزشیابی از همهدوماحساسات مااول10 -6شادی، غم، اندوه و ترسدوم ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه ریاضی پایه پنجم  

طرح درس سالانه ریاضی پايه پنجم


طرح درس سالانه ریاضی پايه پنجمتعداد صفحه: 3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: "   طرح درس  سالانه ریاضی  "    پايهپنجم ابتدایی                               اهداف کلی درسموضوع درسشماره صفحهفصل 1هفتهماهیادآوری بر آموخته های قبلی  آشنا شدن با اعداد و جدول ارزش مکانییاد آوری عدد نویسی و محاسبات عددی4-1اعدا

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه پنجم  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پايه پنجم


طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پايه پنجم تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن: پايه پنجمطرح درس سالانه اجتماعی ماهفصلدرسجلسهصفحهچشم اندازمهراولاولمن با دیگران ارتباط برقرار می کنماول5- 2گفت و گو +حریم شخصی +ارتباط غیر کلامیدوم ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش آموزان + ارزشیابی از همهدوماحساسات مااول10 -6شادی، غم، اندوه و ترسدوم ارائه خلاصه درس توسط یکی از دانش

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه پایه دوم ابتدایی(همه ی دروس)  

طرح درس سالانه پايه دوم ابتدایی(همه ی دروس)


این فایل به صورت pdf می باشد که شامل پکیچ کامل طرح درس های سالانه پايه دوم ابتدایی به صورت جدا جدا می باشد.1- طرح درس سالانه ریاضی پايه دوم 2- طرح درس سالانه فارسي پايه دوم3- طرح درس سالانه قرآن پايه دوم4- طرح درس سالانه هدیه پايه دوم نکته: این پکیچ شامل آخرین تغییرات و نگرش های دروس  کتاب های پايه دوم می باشدسال تحصیلی 1397-1396

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه فارسی اول ابتدایی  

طرح درس سالانه فارسي اول ابتدایی


نوع فایل:ورد قابل ویرایش تعداد صفحه:4دانلود و خرید به صورت آنلاینپشتیبانی در صورت هر گونه مشکلویرایش جدید کاملا منظم و دقیق

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه تاریخ پایه پنجم  

طرح درس سالانه تاریخ پايه پنجم


طرح درس سالانه تاریخ پايه پنجم  تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:   سال تحصیلی: -پايه: پنجمنام درس: تاریخنام آموزشگاه:  نام آموزگار:   صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها76درس 1 ( ظهور اسلام) جلسه اولهفته اولمهـــر مــــا ه79درس 2 (گسترش اسلام جلسه اول هفته دوم----عید سعید غدیر خم (تعطیل )              &n

ادامه مطلب  

طرح درس چند پایه سوم- پنجم وششم  

طرح درس چند پايه سوم- پنجم وششم


این طرح درس برای کلاس های سوم ،کتاب فارسي و پنجم وششم به صورت تلفیقی بحث کسرها ست. شامل پنج صفحه می باشد.که فعالیت معلم و دانش آموزان را به صورت کامل توضیح می دهد .

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بنویسم پايه پنجم ابتدایی


طرح درس سالانه بنویسم پايه پنجم ابتدایی تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:  سال تحصیلی پايه: پنجم ابتدایینام درس: بنویسیمنام آموزشگاه:نام آموزگار: صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها---------آشنایی با دانش آموزانجلسه اول هفته اولمهـــر مــــا ه----------توضیحاتی کلی درباره کتابجلسه دوم2درس اول -الهیجلسه اول هفته دوم2درس اول -الهیجلسه دوم8درس د

ادامه مطلب  

طراحی سالانه فارسی سوم ابتدایی  

طراحی سالانه فارسي سوم ابتدایی


طراحی سالانه فارسي سوم ابتداییتعداد 5 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش 

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه بنویسم پایه پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بنویسم پايه پنجم ابتدایی


طرح درس سالانه بنویسم پايه پنجم ابتدایی تعداد صفحه:3با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:  سال تحصیلی پايه: پنجم ابتدایینام درس: بنویسیمنام آموزشگاه:نام آموزگار: صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها---------آشنایی با دانش آموزانجلسه اول هفته اولمهـــر مــــا ه----------توضیحاتی کلی درباره کتابجلسه دوم2درس اول -الهیجلسه اول هفته دوم2درس اول -الهیجلسه دوم8درس د

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بخوانیم پايه پنجم ابتدایی


طرح درس سالانه بخوانیم پايه پنجم ابتداییتعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:   سال تحصیلی:    پايه: پنجم ابتدایینام درس: بخوانیمنام آموزشگاه:  نام آموزگار:صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها------آشنایی با دانش آموزانجلسه اول هفته اولمهـــر مــــا ه2درس اول -الهیجلسه دوم8درس دوم –دوست صمیمی و داناجلسه اول هفته دوم------پرسش و پ

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی  

طرح درس سالانه بخوانیم پايه پنجم ابتدایی


طرح درس سالانه بخوانیم پايه پنجم ابتداییتعداد صفحه:2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی از متن:   سال تحصیلی:    پايه: پنجم ابتدایینام درس: بخوانیمنام آموزشگاه:  نام آموزگار:صفحه کتابعنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شودجلسههفتهماهها------آشنایی با دانش آموزانجلسه اول هفته اولمهـــر مــــا ه2درس اول -الهیجلسه دوم8درس دوم –دوست صمیمی و داناجلسه اول هفته دوم------پرسش و پ

ادامه مطلب  

فرم طرح درس سالانه ریاضی پایه هفتم  

فرم طرح درس سالانه ریاضی پايه هفتم


فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:2 صفحه در این فایل طراحی درس ریاضی در سال بطور واضح با رسم جدول توضیح داده شده است

ادامه مطلب  

جدول طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم دبستان  

جدول طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم دبستان


جدول طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم دبستاندر 2 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش برای شما همکاران و معلمان گرامی

ادامه مطلب  

جلد کتاب درسی پایه پنجم  

جلد کتاب درسی پايه پنجم


این فایل شامل یک pdf با عکسهای با کیفیت از دروس قرآن، ریاضی، علوم تجربی، هدیه آسمانی و فارسي می شود.این تصاویر می تواند برای کتاب کار و یا هر امر آموزشی دیگر استفاده شود

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه انسان و محیط زیست پایه یازدهم  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه انسان و محیط زیست پايه یازدهم


طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه انسان و محیط زیست پايه یازدهم  تعداد صفحات: 2 با فرمت ورد  و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

جدول طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی  

جدول طرح درس سالانه علوم پايه پنجم ابتدایی


جدول طرح درس سالانه علوم پايه پنجم ابتداییدر 2 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش سال تحصیلی 96-97 

ادامه مطلب  

جدول طرح درس سالانه علوم پایه پنجم ابتدایی  

جدول طرح درس سالانه علوم پايه پنجم ابتدایی


جدول طرح درس سالانه علوم پايه پنجم ابتداییدر 2 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش سال تحصیلی 96-97 

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پایه دوازدهم انسانی  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پايه دوازدهم انسانی


طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پايه دوازدهم انسانیتعداد صفحات: 2قابل ویرایش با فرمت ورد 

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه جغرافیای ایران واستان شناسی -پایه دهم (1)  

طرح درس سالانه جغرافیای ایران واستان شناسی -پايه دهم (1)


طرح درس سالانه جغرافیای ایران واستان شناسی -پايه دهم (1)

ادامه مطلب  

جدول طرح درس سالانه قرآن پایه پنجم دبستان بر اساس برنامه درسی ملی  

جدول طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم دبستان بر اساس برنامه درسی ملی


جدول طرح درس سالانه قرآن پايه پنجم دبستاندر 2 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش برای شما همکاران و معلمان گرامی

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پایه دوازدهم انسانی  

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پايه دوازدهم انسانی


طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه جغرافیای 3 پايه دوازدهم انسانیتعداد صفحات: 2قابل ویرایش با فرمت ورد 

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی  

دانلود طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی


دانلود طرح درس سالانه علوم سوم ابتداییبه صورت سالانهبرای معلمان عزیزبسیار کامل و دقیقبا پسوند وردتعداد  صفحات : 5 

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه هندسه 1 پایه دهم  

طرح درس سالانه هندسه 1 پايه دهم


طرح درس سالانه هندسه 1 پايه دهمتعداد صفحات: 2 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه فارسی پایه دهم(ادبیات غنایی)  

طرح درس سالانه فارسي پايه دهم(ادبیات غنایی)


طرح درس سالانه فارسي پايه دهم(ادبیات غنایی)تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشمتن نمونه :    طرح درس :فارسي دهمموضوع درس :ادبیات غنایی مدت جلسه :90دقیقه                 الف-   هدف كلی : آشنایی دانش آموزان با ادبیات غنایی    ب - رئوس  مطالب :   درس ششم :مهر ووفا – گنج حکمت :حقه راز      ج- هدفهای جزئی :آموزش ادبیا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم فارسی پنجم  

پاورپوینت درس نهم فارسي پنجم


دانلود پاورپوینت درس نهم فارسي پنجم : نام آوران دیروز، امروز، فردا - سرای امید 14 اسلاید قابل ویرایش    

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نام نیکو)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نام نیکو) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس1. تقویت روحیه ی مطالعه ی سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی آشنایی با سبک زندگی الگوهای عملی گسترش دایره ی واژگان در حوزه ی زندگینامه تقویت مهارت املایی، نگارشی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نام نیکو)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نام نیکو)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نام نیکو) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس1. تقویت روحیه ی مطالعه ی سرگذشت مشاهیر و مفاخر فرهنگی آشنایی با سبک زندگی الگوهای عملی گسترش دایره ی واژگان در حوزه ی زندگینامه تقویت مهارت املایی، نگارشی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس پرورش روحیه دفاع ملی و حب وطنآشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی آشنایی با نحوه نقل رویدادهای قصه آشنایی با گسترش گروه های اسمی در جمله

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس پرورش روحیه دفاع ملی و حب وطنآشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی آشنایی با نحوه نقل رویدادهای قصه آشنایی با گسترش گروه های اسمی در جمله

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (نقش خردمندان)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (نقش خردمندان) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس پرورش روحیه دفاع ملی و حب وطنآشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی آشنایی با نحوه نقل رویدادهای قصه آشنایی با گسترش گروه های اسمی در جمله

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه هندسه 2 پایه یازدهم  

طرح درس سالانه هندسه 2 پايه یازدهم


طرح درس سالانه هندسه 2 پايه یازدهمتعداد صفحات: 2 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه دین وزندگی 2 پایه یازدهم  

طرح درس سالانه دین وزندگی 2 پايه یازدهم


طرح درس سالانه دین وزندگی پايه یازدهم تعداد صفحات: 2 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم ( طرح نخستین روز فارسی(ستایش))  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم ( طرح نخستین روز فارسي(ستایش))


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم ( طرح نخستین روز فارسي(ستایش)) تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه : اهداف کلیستایش پروردگار عالماهداف جزیی- تربیت روحیه ایمان به خدا- « آغاز هر کاری به نام خدا» توجّه به یکی از مبانی باور شناختی و فرهنگ دینی- پرورش ایجاد فضایی معنوی و خاطه انگیز- توجّه به خوش آغازی به عنوان یک اصل فرحبخش در ابتدای راه- شوق انگ

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کاجستان)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کاجستان) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس تقویت مهارت خوانش شعر با لحن گسترش دایره واژه گان با بکار گیری کلمات "چو و چون" با معانی مختلف آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه تقویت فضایل اخلاقی به ویژه "ایثار و توجه به هم نوع"

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کاجستان)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کاجستان)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کاجستان) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس تقویت مهارت خوانش شعر با لحن گسترش دایره واژه گان با بکار گیری کلمات "چو و چون" با معانی مختلف آشنایی با چگونگی بیان پایان قصه تقویت فضایل اخلاقی به ویژه "ایثار و توجه به هم نوع"

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس سالانه علوم پایه سوم  

دانلود طرح درس سالانه علوم پايه سوم


دانلود طرح درس سالانه علوم پايه سوم تعداد صفحه :5با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :    فعالیت های تکلمیلی    هدف کلی هر جلسه موضوع و عنوان درس  فصلروز و تاریخ جلسه   هفته  ماه   قبلدوره سالجلسه اولهفته اولماه مهر    قبلدوره سالجلسه دومجدولی مانند صفحه12  کتاب درست کنند و کامل کنندآموزش چگونگی  جمع آوری اطلاعاتزنگ علومفصل اولجلسه سومهفته دومیک

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس سالانه علوم پایه سوم  

دانلود طرح درس سالانه علوم پايه سوم


دانلود طرح درس سالانه علوم پايه سوم تعداد صفحه :5با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :    فعالیت های تکلمیلی    هدف کلی هر جلسه موضوع و عنوان درس  فصلروز و تاریخ جلسه   هفته  ماه   قبلدوره سالجلسه اولهفته اولماه مهر    قبلدوره سالجلسه دومجدولی مانند صفحه12  کتاب درست کنند و کامل کنندآموزش چگونگی  جمع آوری اطلاعاتزنگ علومفصل اولجلسه سومهفته دومیک

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم  

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پنجم


در این قسمت یک مجموعه طرح درس سالانه از کتاب مطالعات اجتماعی پايه پنجم آورده ایم . این مجموعه شامل چهار طرح درس سالانه به شرح زیر می باشد .طرح درس 1 : این طرح درس مربوط به قسمت جغرافی کتاب  اجتماعی پنجم بوده و شامل 2 صفحه می باشد.طرح درس 2 : این طرح درس مربوط به قسمت مدنی کتاب  اجتماعی پنجم بوده و شامل 2 صفحه است .طرح درس 3 : این طرح درس مربوط به قسمت تاریخ کتاب  اجتماعی پنجم بوده و شامل 2 صفحه می

ادامه مطلب  

طرح درس سالانه فلسفه پایه یازدهم انسانی  

طرح درس سالانه فلسفه پايه یازدهم انسانی


طرح درس سالانه فلسفه پايه یازدهم انسانیتعداد صفحات: 2 با فرمت ورد و قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه پنجم (کارو تلاش)  

دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کارو تلاش)


دانلود طرح درس روزانه فارسي پايه پنجم (کارو تلاش)تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :  اهداف درس 1- آشنایی با دانش آموزان با مفهوم کار و عمل در زندگی2- شناخت ترتیب واژه ها در جمله3- آشنایی با سخن گفتن مناسب با مخاطب و موقعیت از طریق نمایش 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >